Welcome
     
 
 
     
  
 

   


  

نظام مدیریت کیفیت

متانیر بعنوان اولین شرکت دارنده گواهینامه استاندارد ایزو در زمینه سرویس و نگهداری و تعمیرات، تداوماً به روز نمودن روش ها و دستورالعمل های اجرایی و ستادی جهت بهینه نمودن روال انجام خدمات در حال انجام می باشد.

توسعه  روز افزون  و گرایش  رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان ، منجر به آن شد که شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیرو تهران (متانیر) اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 در سال 1383 و کسب گواهینامه از شرکت AFNOR انگلستان نماید.همچنین در سال 1386 شرکت متانیر موفق به کسب مجدد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و تمدید آن با تایید شرکت AFNORگردید.همزمان با تغییر  نسخه سیستم مدیریت کیفیت در سال 2008 میلادی که رویکرد فرآیندی طی مراحل ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب می کند، شرکت متانیر نیز موفق به کسب گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت    AFNOR انگلستان گردید.همچنین در سال 1393 به منظور ایجاد تغییر و تحول مثبت در نگرش سازمان به سیستم مدیریت کیفیت اقدام به اتخاذ تصمیمی جدید و  انتخاب شرکت ممیزی کننده جدید نمود ،که نهایتا منجر به کسب گواهی نامه ISO9001:2008 از شرکت مرزبان کیفیت نماینده شرکت IMQ ایتالیا گردید.

در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) مسئولیت اصلی برقراری، نظارت و بازنگری نظام مدیریت کیفیت با مدیریت عامل شرکت می باشد و نماینده مدیریت در نظام مدیریت کیفیت مسئولیت حصول اطمینان از برقراری روشهای اجرایی، الزامات و فرآیندهای سیستم کیفیت و کنترل و حفظ یکپارچگی نظام مدیریت کیفیت هنگام طرح ریزی و اعمال تغییرات در نظام مدیریت کیفیت را بر عهده دارد. در حال حاضر  مستندات سیستم مدیریت کیفیت شرکت متانیر شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، 59 روش اجرایی،   106 دستورالعمل و 320 فرم می باشد.